Escola d’anglès

La  Seu  Solidària,  des  de  l’any 2011,  duu  a  terme  un  projecte  relacionat  amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa: I ara…, parlem en anglès! per  tal  de  contribuir  a    promoure la inclusió i  la  igualtat  d’oportunitats  entre  els  infants  de  la nostra ciutat.

Es tracta d’oferir un espai  lúdic i formatiu a nens i nenes  que no tenen la possibilitat de reforçar l’anglès  en els centres privats.  

L’activitat es realitza al Centre Cívic el Passeig, en el local de la nostra entitat i acull infants d’ Educació Primària i ESO.

  •  Cicle Inicial PRI– Dimarts i dijous      
  • Cicle mitjà i superior PRI- Dijous      
  • ESO (2 grups) – Dimarts i divendres

S’han atès 15 infants. La monitora encarregada del projecte és la Sandra Antona.

Els dies 27 i 29 de setembre, i el 2 d’octubre es realitzarà la matrícula pel curs 17-18.