Objectius

Els fins de l’associació són:

Treballar per erradicar la pobresa i la marginació de totes les persones i països que es veuen privats dels drets més fonamentals per al lliure exercici del seu desenvolupament. Des de la visió d’un món inclusiu i just socialment.

La formen voluntaris i voluntàries d’edat diversa i procedents de diferents camps professionals. El seu àmbit d’actuació es troba tant en la ciutat, La Seu d’Urgell i en la comarca, l’Alt Urgell, com en països en vies de desenvolupament. Els recursos econòmics els obté dels seus socis, de donacions privades i de subvencions de l’administració.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació dedica esforços importants per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant projectes propis com classes d’anglès per a infants en risc d’exclusió social, beques per a la compra de llibres de text, material escolar o sortides , un rober propi, ajudes puntuals a famílies. També desenvolupa projectes en col·laboració  amb  d’altres entitats com és el cas del projecte “Aliments per la Solidaritat”, subministrament d’aliments frescos en vacances escolars, campanyes de sensibilització, suport a gent gran, el projecte d’Acompanyament Educatiu…

Així mateix facilita suport econòmic amb una petita beca, a estudiants que cursen estudis fora de La Seu/Alt Urgell, i que compten amb recursos insuficients. Beca Elvira Farràs.

Als països en vies de desenvolupament, La Seu Solidària té com a prioritat donar suport a projectes adreçats a dones i a infants, proposats i supervisats directament per ciutadans de La Seu i/o  comarca.

En queda exclòs tot ànim de lucre.