Memòria 2021

LA SEU SOLIDÀRIA.  MEMÒRIA ECONÒMICA I D’ACTIVITATS 2021

PROJECTES LOCALS

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

PROJECTE

 

DESCRIPCIÓ

NOMBRE USUSARIS DESPESES

 

 

SUBVENCIONS I DONACIONS ALTRES ENTITATS PARTICIPANTS
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTES LOCALS ADREÇATS A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Projecte Acompanyament Educatiu Suport escolar a alumnes de primària de les escoles de La Seu d’Urgell en situació de vulnerabilitat

 

6

Voluntaris

Escoles, Càritas

Serveis Educatius, Ajuntament

Projecte Escola d’Anglès Activitat extraescolar formativa a alumnes de primària  de La Seu d’Urgell en situació de vulnerabilitat

10

350 €

Beques de llibres i material Ajut a famílies en situació de precarietat econòmica amb infants i joves escolaritzats a l’Alt Urgell
Projecte Aliments en vacances escolars Lliurament d’aliments frescos en períodes de vacances escolars  a famílies de l’Alt Urgell amb infants beneficiaris de beca de menjador i situació vulnerable.

4.890 €

Projecte  subvencionat per l’empresa PEUSA

4.890 €

Amb la col.laboració del Consorci d’atenció a les persones
Col.laboració Tió de Nadal SIS Obsequis per a infants i adolescents. 320 € Organitza SIS
 

 

 

 

 

PROJECTES LOCALS ADREÇATS A PERSONES ADULTES I FAMÍLIES

Projecte Classes de Català Activitat setmanal adreçada a persones que s’inicien en l’aprenentatge de la llengua catalana

12

310 €

Rober

Lliurament de roba personal i de la llar procedent  de donacions particulars a persones de l’Alt Urgell en situació de precarietat econòmica

Inserció social i laboral de les voluntàries que hi col.laboren

151 atencions

3 voluntàries

656 €

Ajuts econòmics puntuals a les famílies Pagament de despeses puntuals  de necessitats bàsiques no cobertes per l’administració a persones de l’Alt Urgell

6

1792 €

Suport en tràmits i documentació per a subvencions… Suport a persones i a famílies per a tràmits diversos. Voluntaris La Seu Solidària.

4

 

 

 

PARTICIPACIÓ

I SENSIBILITZACIÓ

Participació en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Òrgan de participació format per l’ajuntament de La Seu i les ONG locals amb projectes d’àmbit internacional Ajuntament de La Seu i ONG locals
Presència en els mitjans de comunicació locals Col·laboracions en programes  solidaris de Ràdio Seu  i comunicacions a la premsa escrita local Mitjans de comunicació local
PROJECTE LOCAL ADREÇAT A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

BECA Elvira Farràs

Beca adreçada a despeses relacionades amb habitatge, matrícula… En casos de situació econòmica precària. Estem treballant per potenciar aquest projecte.

PROJECTES EN PAÍSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

PROJECTE

 

DESCRIPCIÓ

 

NOMBRE USUARIS

 

DESPESES

 

SUBVENCIONS I DONACIONS

ALTRES ENTITATS PARTICIPANTS
 

PROJECTES EN PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

Projecte a Burkina Faso

Finalització del projecte de comercialització de productes locals a Réo

Incidència a una població de 2500 persones

797,30 €

Subvenció MI Ajuntament de La Seu

Associaió des Amis des Enfants Démunis (AAED) du Sanguié, Réo

 

Projecte a Burkina Faso

Finalització del projecte de detecció precoç de la hipoacúsia infantil

240 infants

4.500 €

Subvenció MI Ajuntament de La Seu

Emsimision

Projecte a Senegal

Establiment d’un hort comunitari per a dones

Incidència sobre unes 400 persones

3.200 €

Subvenció MI Ajuntament de La Seu Associació KAKOLUM

Projecte a Filipines

Millora de la qualitat de vida famílies de Bagone. Construcció d’una cuina comunitària.

Incidència sobre unes 500 persones

3.600 €

Subvenció MI Ajuntament de La Seu Religious Mercedarian Missionaries

FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 

PROJECTE

 

DESCRIPCIÓ

 

DESPESES

 

 

SUBVENCIONS I DONACIONS

ALTRES ENTITATS PARTICIPANTS
Donacions Donacions de particulars 1.010 €
Comunicació i transparència Comunicació amb els socis, voluntaris i col·laboradors.
Administració i comissions bancàries Despeses derivades de l’activitat administrativa i bancària de l’entitat

508,15 €

Local Per motius derivats de la situació COVID estem pendents de local. S’ha presentat la demanda al MI Ajuntament. Local a punt de cessió.