La Junta

Els membres de la junta de La Seu Solidària són:

  • Marta Edo, presidenta
  • Marga Casellas, secretària
  • Anna Vilarmau, tresorera
  • Marta Agudelo, vocal
  • Elena Conde, vocal
  • Júlia Guillén, vocal
  • Joan Obiols, vocal
  • Lurdes Porta, vocal
  • Cinta Pujal, vocal