La Junta

Els membres de la junta de La Seu Solidària són:

 • Carlota Valls, presidenta
 • Lurdes Porta, secretària
 • Anna Vilarmau, tresorera
 • Joan Obiols, vocal
 • Cristina Romero, vocal
 • Marta Agudelo, vocal
 • Joan Gurrera, vocal
 • Marta Edo, vocal
 • Elena Conde, vocal
 • Marga Casellas, vocal
 • Júlia Guillén, vocal